• Din hjälp utformas i samråd med en av Värmdö kommuns
  biståndshandläggare. Det kan ske vid ett hembesök eller vid en vårdplanering under sjukhusvistelse. Om du vill kan anhöriga vara med. Du ansöker själv om vilken hjälp du vill ha.

 • Biståndshandläggare beslutar sedan om insatser. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas hos förvaltningsrätten.

  När du och din biståndshandläggare har bestämt vilka insatser du ska ha, skickas en beställning till den utförare av hemtjänst som du valt.

 • Värmdö Kvalitativa Hemtjänst ringer alltid nya kunder och erbjuder ett första möte. Verksamhetsansvarig, tillsammans med din nya kontaktperson kommer hem till dig. Här får vi chansen att höra oss för hur du vill att hjälpen ska utföras och vad som är viktigt för dig.

 • Vi ger dig en pärm med kontaktuppgifter och den information du behöver om oss. Där samlar vi sådant såsom överenskomna tider, namn på kontaktperson, nyckelkvittens och annat som kan vara relevant och viktigt för dig.

 • Du och din kontaktperson kommer inom 14 dagar ifrån det att insatserna startat, ha tid tillsammans för att skriva en genomförandeplan. Där vi mer utförligt beskiver hur och när du vill att hjälpen ska utföras.

 • För att säkerställa kvalitén kommer din kontaktperson var sjätte månad att ge dig extra tid för att gå igenom hur du upplever att din hjälp utförs och om du har några förändringar som du vill diskutera.

 • Du har rätt till hög kvalitet. Var sjätte månad kommer du och din kontaktperson ha extra tid för att gå igenom hur du upplever att din hjälp utförs och om du har några förändringar som du vill diskutera.

 • Dina synpunkter är viktiga för oss. Oavsett om det gäller förslag, beröm eller klagomål är du alltid välkommen att kontakta ansvarig chef. Tillsammans arbetar vi för att hitta en hållbar lösning.


Värmdö kommun når du på telefon 08-570 470 00. Be att få tala med en biståndshandläggare. Vill du som vårdtagare veta mer, gör vi gärna ett personligt hembesök.

Mer information och prislistor för omvårdnad, trygghetslarm och annan hjälp hittar du på kommunens hemsida.